Z naszej oferty

 
 

http://www.arimr.gov.pl/

 • Kurier Drzewny nr 10 2013 r. Traki i tarcica

  {nomultithumb}Kurier Drzewny nr 3 2011 r.

   

  Traki i tarcica

  Wychodząc z hal targowych w Rogowie i idąc alejką pośród krzewów i sadzonek odwiedzający targi trafiali do firmy Resbud, wystawiającej się na pierwszym stoisku.Kurier Drzewny nr 10 2013 r. Traki i tarcica

  Na leśnym stanowisku odbywała się pokazowa obróbka drewna na trakach. Traki taśmowe TP 800 Resbud otrzy­mały certyfikaty WE(CE). Maszyny te posiadają ruchomy zespół tnący i są przeznaczone do wzdłużnego prze­cierania drewna, mając zastosowanie w zakładach tartacznych i przemy­śle meblowym. Maszyny produko­wane są w różnych wersjach i są wy­posażone w elementy dodatkowe dopasowane do indywidualnych po­trzeb i wymagań klienta. W trakcie targów prezentowane były dwie wer­sje traków: podstawowa wersja 12000 oraz wersja najbogatsza, wyposażo­na we wszelkie dodatkowe udogod­nienia techniczne, oznaczona nume­rem 90000.

  Jak opisuje Marek Duda, właściciel fir­my, jedną z cech charakterystycznych jest wydajność urządzenia:

  - Rzaz uzyskiwany przez maszynę wy­nosi około 2 mm. Silnik ma moc 7,5 kW i jest to najmniejszy jaki montuje­my. Wydajność takiego traka przy do­brze zorganizowanej pracy i minimum 3 osobach z obsługi wynosi 20 m3 na 8 godzin pracy.

  Traki trafiają nie tylko na polski rynek, również na Ukrainę, która jest coraz częstszym kierunkiem wymienianym przez drzewiarzy oraz do Szwecji. Tra­fiły tam 3 urządzenia kieleckiego pro­ducenta.Kurier Drzewny nr 10 2013 r. Traki i tarcica

   

  Firma Resbud jest znana z produkcji traków, jednak nie tylko to można zna­leźć w jej ofercie.

   

  Produkujemy ostrzarki i rozwieraki do pił taśmowych. Jesteśmy dystrybuto­rem brzeszczotów. Nasza firma zajmu­je się także handlem. Posiadamy dwa składy w Katowicach i Wrocławiu, w których handlujemy tarcicą - Marek Duda wymienia szeroką gamę obsza­rów współpracy.

Jesteś tutaj: Home