Z naszej oferty

 
 

Kurier Drzewny nr 3 2011 r.

 

Dla tartaków i meblarstwa

Firma Resbud znana jest na rynku przemysłu drzewnego między innymi za sprawą niezawodnego i wielokrotnie nagradzanego na targach traka taśmowego TP-800. Solidność wykonania, jak i prostotę obsługi, doceniły już rzesze tartaczników na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Firma jednak mimo wieloletniej tradycji nie spoczywa na laurach i wciąż poszukuje nowych innowacji w zakresie budowy traków.

Opr. Alicja Bagnucka-Rief 

korowarkaObecny model traka taśmowego TP- 800 Resbud znajduje zastosowanie za­równo w tartakach, jak i w przemyśle meblowym.

- Maszyna Resbudu pozwala na ob­róbkę drewna, dzięki której w szyb­ki sposób możemy uzyskać produkt w różnych postaciach: deski, kantówki, więźby dachowe, listwy, obicia elewacyjne i inne elementy stolarki budow­lanej. Atrakcyjna cena jak i wydajność to główne, ale nie jedyne, atuty TP-800 Resbud - informuje Waldek Salamaga z firmy Resbud.

Z systemem poziomowania kłody. 

Trak produkowany jest w dwóch wa­riantach - stacjonarnym, jak i jezdnym. Wersja z podwoziem pozwala na du­żą mobilność i dojazd do klienta. Trak wyposażony jest w silnik 7 kW (opcjo­nalnie 11 kW lub 15 kW) oraz w jednowspornikową głowicę tnącą z płyn­ną regulacją prędkości od 0-40 m/min. oraz funkcję elektrycznego podnosze­nia głowicy (góra/dół) przy użyciu mo­toreduktora. Dzięki urządzeniu SOFTSTART możliwy jest łagodny start i hamowanie silnika głównego głowi­cy tnącej. W wersji wzbogaconej znaj­dują się, między innymi: automatyczny nastawnik grubości cięcia ISP-010NT, korowarka (podcinak),trak hydrauliczny zestaw manewrowania kłodą zasilany przy użyciu pompy hydraulicznej, któ­ry pomaga załadować kłodę o średnicy do 90 cm w ciągu kilku sekund (w wer­sji poszerzonej do 1.2 m). Maksymalny ciężar kłody wynosi 2000 kg. Długość cięcia wynosi w wersji standardowej 5 m, jednak istnieje możliwość przedłu­żenia łoża traka o 1,5 m, 3 m, 4,5 m lub 6 m, przez co zwiększamy długość cię­cia kłód. Hydrauliczny naciąg umożli­wia prawidłowe napięcie piły w traku. Pomocny również jest system pozio­mowania kłody, czyli hydrauliczne rol­ki poziomujące, które wyrównują oba końce obrabianego materiału, a hy­drauliczny docisk z podwójnym syste­mem zacisku (góra/dół, lewa/prawa) pozwalający utrzymać obrabiany pro­dukt w pozycji nieruchomej - dodaje Waldek Salamaga. W traku taśmowym system smarowa­nia brzeszczota przedłuża jego żywot­ność i zachowuje go w dobrym stanie. Dodatkowo istnieje możliwość regu­lowania podczas cięcia elektrycznej li­stwy przesuwnej za pomocą pulpitu operatora.

tp-800TP 800 Resbud produkowany jest w różnych wersjach. Model podsta­wowy można wzbogacać o wybrane elementy lub zakupić już gotowy trak w pełni wyposażony w urządzenia umożliwiające jednoosobową obsługę.

Nie tylko traki

W swojej ofercie Resbud posiada rów­nież ostrzarki (do szlifowania zębów) i rozwieraki (szrankowniki) do pił ta­śmowych, a ponadto szeroką gamę wyrobów z drewna, takich jak: drew­niane domki letniskowe, altany, budy dla psów, mostki i różny asortyment mebli ogrodowych.

Firma oferuje urozmaicone formy płat­ności: leasing, sprzedaż ratalna lub częściowa zapłata tarcicą, kantówką i drewnem kominkowym.

Klienci zakładu otrzymują pomoc i po­rady z zakresu budowy i odpowiedniego użytkowania oferowanych urządzeń.

RESBUD offers

Jesteś tutaj: Home Prasa Kurier Drzewny nr 3 2011 r.