Z naszej oferty

 
 

Gazeta Przemysłu Drzewnego 04-2008

Gazeta Przemysłu Drzewnego

TRAKI TAŚMOWE - Niedrogie zakupy, tania eksploatacja

Pożyteczne dodatki do traków

Firma Resbud data się poznać jako producent skutecznych traków taśmowych TP 800. Produkcja maszyn to jednak nie jedyna gałąź, w której firma z Niestachowa koło Kielc rozwi­ja swoją działalność.

Trak taśmowy TP 800 Resbud to proste w obsłudze urządzenie, wyposażone w ruchomy zespół tnący przeznaczony do wzdłużne­go przecierania drewna. Przy jego użyciu można ciąć kłody drewnia­ne między innymi na deski, listwy, krawędziaki, elementy stolarki budowlanej, obicia elewacyjne czy też gonty pokryciowe. Charaktery­zuje się starannym wykonaniem, ale jego podstawowa moc drzemie w cenie. TP 800 jest urządzeniem niedrogim oraz ekonomicznym w trakcie eksploatacji.

Trak wyposażony jest w silnik elektryczny o mocy 7,5 kW lub 11 kW oraz w jednowspornikową głowicę tnącą (przemieszczanie głowicy w kierunku poziomym i pionowym). Prędkość posuwu głowicy wzdłuż maszyny może być płynnie regulowana w grani­cach do 40 m/min.

panel sterowania Wszystkie sterowniki cięcia umieszczone są na pulpicie ste­rowniczym zamontowanym w przedniej części traka.

System smarowania brzeszczo­tu, zastosowany w traku TP 800, przedłuża jego żywotność i zacho­wuje go w dobrym stanie. Dzięki naciągowi hydraulicznemu możli­we jest prawidłowe napięcie piły w traku. W celu zachowania sta­bilności brzeszczotu dodatkowo istnieje możliwość regulowania podczas cięcia jego elektrycznej listwy przesuwnej za pomocą pul­pitu operatora.

Długość cięcia zależy od ilości za­kupionych segmentów. Standar­dowo łoże cięcia traka ma długość 6 m, natomiast na życzenie można je przedłużyć o 1,5 m, 3 lub 6 m. Trak taśmowy może zostać dodat­kowo wyposażony na przykład w hydrauliczne ramię załadowczo z wysoko wydajnym siłownikiem hydraulicznym, za pomocą które­go kłoda jest załadowana w ciągu kilku sekund. Dodatkowym urzą­dzeniem może być także siłownik poziomowania kłody, czyli rolka z urządzeniem hydraulicznym, pozwalająca na szybkie wypoziomowanie obu końców obrabiane­go kloca. Za pomocą hydraulicz­nego urządzenia do obracania, obrabiana kłoda może zostać ustawiona do właściwej pozy- ęji cięcia. Za utrzymanie kloca w odpowiedniej, stabilnej linii w trakcie wykonywania obróbki odpowiada hydrauliczny system zacisku z podwójną funkcją. Pompa hydrauliczna umiejscowiona jest w przedniej części traka. Wszystkie przewody znajdują się wewnątrz głównej belki łoża. Ta­kie rozwiązanie technologiczne zapewnia bezpieczeństwo i pro­stotę w obsłudze.

Proponowanym urządzeniem dodatkowym traka jest zastoso­wanie korowarki, która zwiększa sprawność i żywotność brzeszczo­tu oraz ogranicza czas potrzeb­ny na ręczne oczyszczanie kłody z zanieczyszczeń.

Kolejne urządzenie dodatkowe to programator grubości cięcia (czyt­nik elektroniczny), który pozwala na pełną automatyzację procesu ustawiania wymiaru, programo­wanie grubości ciętego drewna, a urządzenie automatycznie usta­wia wysokość głowicy tnącej, aby pozyskać odpowiednią grubość obrabianej kłody.

Maszyna może także zostać wypo­sażona w podwozie jezdne, dzięki któremu użytkownik będzie mógł przemieszczać trak. Regulowane podpory nożne umożliwiają pre­cyzyjne przystosowanie i wypoziomowanie traka w zależności od ukształtowania terenu.

 

Produkcja traków to nie jedyna gałąź działalności przedsiębior­stwa W ofercie firmy znajdują się także ostrzarki i rozwieraki do pił taśmowych. Firma produkuje rów­nież wyroby z drewna - produkty galanterii ogrodowej, takie jak al­tany, pergole, huśtawki, mostki, zestawy ogrodowe, donice, dre­wutnie, które są doskonałym uzu­pełnieniem każdego ogrodu. W ka­talogu Resbudu znajdują się także drewniane domki letniskowe.
Jesteś tutaj: Home Prasa Gazeta Przemysłu Drzewnego 04-2008