Z naszej oferty

 
 

Kurier Drzewny nr 11 2013 r.

Kurier Drzewny nr 3 2011 r.


Trak TP 800 Resbud

Skuteczne przecieranie drewna

Trak TP 800 Resbud to trwała i wydajna maszyna przystosowana do cięcia w wielozmianowym systemie pracy Urządzenie produkowane jest w różnych wersjach i z różnymi parametrami obróbczymi, co gwarantuje dostosowanie go do specyfiki każdego zakładu.

Barbara Fride

trakTrak TP 800 Resbud został stworzony z myślą o klientach, którzy chcą prze­cierać drewno bez inwestowania w to przedsięwzięcie dużych sum pieniędzy. Przy jego użyciu można ciąć kłody drew­niane, listwy, krawędziaki, elementy stolarki budowlanej, obicia elewacyjne, gonty pokryciowe, w doskonałej jakości przy wysokiej wydajności. Zastosowa­ne w maszynie rozwiązania technolo­giczne zapewniają ponadto bezpieczeń­stwo i łatwość obsługi.

Solidna maszyna z możliwością rozbudowy

Traki taśmowe TP 800 Resbud z ru­chomym zespołem tnącym przezna­czone są do wzdłużnego przecierania drewna. Maszyny mają zastosowanie w zakładach tartacznych i przemyśle meblowym, a ich maksymalna wydaj­ność to 10 m3 na zmianę.

sterowanieMaszynę można wyposażyć od razu w zakładzie produkcyjnym we wszyst­kie urządzenia zapewniające jednoosobową obsługę. Można również rozpo­cząć od skromniejszego wyposażenia, pozostawiając uzupełnienie kolejnych elementów na późniejsze etapy.

System smarowania brzeszczotu po­zwala dłużej utrzymać go w dobrym stanie, a jego hydrauliczny naciąg umoż­liwia prawidłowe napięcie piły. Zacho­wanie stabilności brzeszczotu gwa­rantuje elektryczna listwa przesuwna (prowadnik), która jest regulowana pod­czas cięcia z pulpitu operatora.

W maszynie mogą być obrabiane ma­teriały o maksymalnej średnicy 0,90 m. Długość cięcia uzależniona jest od  ilości zakupionych segmentów prze- i dłużenia łoża - może to być 1,5, 3 lub 6 metrów.

Łoże traka wyposażone jest standardowo w ręczne opory kątowe (opory boczne) zabezpieczające kłodę podczas cięcia oraz w trakcie załadunku. Wszystkie elementy sterowania umieszczone są na jednym czytelnym i prostym w obsłudze pulpicie sterowniczym zamontowanym w przedniej części traka, co znacznie ułatwia monitorowanie procesu cięcia.

Aby jeszcze bardziej usprawnić pracę na maszynie oraz zwiększyć jej wydaj­ność, producent oferuje szeroki asor­tyment wyposażenia dodatkowego. W jego skład wchodzi m.in. pełna hy­draulika, przy użyciu której można załadować, wypoziomować, obracać oraz unieruchamiać kłody. Można również doposażyć maszynę w posuw głowi­cy tnącej wzdłuż łoża traka z płynną regulacją prędkości posuwu 0-40 m/ min. W celu zwiększenia żywotności i sprawności brzeszczotu możliwe jest zastosowanie korowarki.

TP 800Resbud oferuje ponadto różne opcje, które pozwalają na większy komfort obsługi, jak np. czytnik elektroniczny umieszczony w dogodnej dla operatora pozycji czy podwozie jezdne, które za­pewnia mobilność maszyny.

Na trak TP 800 udzielana jest rocz­na gwarancja. Firma Resbud zapew­nia również niezbędne szkolenie oraz świadczy usługi serwisu gwarancyj­nego i pogwarancyjnego.

Producent z doświadczeniem -
Firma Resbud istnieje na rynku od 1992 roku i zdążyła przez ten czas zdo­być duże doświadczenie w produkcji maszyn do obróbki drewna.

Oprócz specjalizacji w produkcji tra­ków taśmowych typ TP 800, firma produkuje też ostrzarki i rozwieraki do pił taśmowych. Posiada również w ofercie szeroki asortyment pił taśmowych. Po­nadto w Katowicach i Bielanach Wro­cławskich ńrma prowadzi sprzedaż własnych wyrobów z drewna - głów­nie mebli ogrodowych, domków let­niskowych, jak również sprzedaż tar­cicy, więźby dachowej, kantówki, łat, bali, desek.

 

Dane techniczne traka TP 800

średnica kloca: 0,90 m
maksymalny udźwig kloca: 2 000 kg
wydajność: do 10 m3 na zmianę
długość: 6,0 m
szerokość: 1,9 m
szerokość w pozycji pracy: 2,6 m
wysokość robocza: 2,2 m
ciężar traka: 1150 kg
napęd główny głowicy tnącej -
dostęp­ne silniki: 7,5 kW, 11 kW
podnoszenie głowicy tnącej góra-dół silnik: 0,37 kW.
Jesteś tutaj: Home Prasa Kurier Drzewny nr 11 2013 r.