Z naszej oferty

 
 

Maszyny W Przemyśle Drzewnym 1(29) 2014 r.

head

Od lat niezawodny i atrakcyjny cenowo

 

b_279_138_16777215_00_images_traki_trakw720a.jpgJuż od kilku lat maszyna podkieleckiej firmy Resbud cieszy się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy potrzebują nowoczesnej maszyny w przystępnej cenie. Trak TP 800 może ciąć kłody drewniane na deski, listwy, krawędziaki, elementy stolarki budowlanej, obicia elewacyjne, gonty pokryciowe.

 

W maszynie do napędu główne­go zastosowano silnik elektrycz­ny o mocy 7,5 kW (opcjonalnie 11 lub 15 kW). Jednostronnie pod­parta głowica tnąca posiada funkcję posuwu automatyczne­go (przemieszczania się przód/ tył) z płynną regulacją prędkości od O do 40 m/min. oraz funkcję elektrycznego podnoszenia gło­wicy (góra/dół) z zastosowaniem motoreduktora.

 

Trak TP 800 Resbud wy­posażony został w urządzenie elektroniczne SOFTSTART od­powiedzialne za łagodny start i hamowanie silnika głównego głowicy tnącej. Wszystkie ste­rowniki cięcia umieszczone są na pulpicie sterowniczym zamonto­wanym w przedniej części traka.

 

Dodatkowym wyposażeniem traka jest automatyczny nastaw- nik grubości cięcia ISP-010NT. Zastosowanie go umożliwia bardzo szybkie i wygodne na­stawienie wymaganej grubości cięcia materiału czy powtórzenie cięcia dowolną ilość razy. Ste­rownik posiada specjalną funkcję ustalonej wysokości powrotnej, dzięki której możliwe jest cięcie materiału bez zdejmowania po­szczególnych desek z toru ma­szyny. W modelach ISP-09NT i ISP-010NT istnieje możliwość wprowadzenia własnego pro­gramu przecieranych kłód. Urzą­dzenie wyposażone jest w dużą, łatwą w obsłudze klawiaturę i czytelny wyświetlacz.

Zamontowana na maszynie korowarka (podcinak - frez na­cinający korę) służy do oczysz­czania wejścia do piły taśmowej. Frez korowarki wybiera wszelkie zanieczyszczenia, a piła ma utorowaną drogę cięcia. Zasto­sowanie korowarki wydłuża ży­wotność brzeszczotu. 

Naciąg hydrauliczny odpo­wiada za prawidłowe napięcie piły w traku. 

W celu zachowania stabil­ności brzeszczotu dodatkowo istnieje możliwość regulowania podczas cięcia jego elektrycznej listwy przesuwnej za pomocą pulpitu operatora. 

Torowisko maszyny standar­dowo wyposażone jest w opo­ry kątowe (boczne), sterowane manualnie lub hydraulicznie oraz w ręczny, regulowany docisk kło­dy przytrzymujący kloc podczas cięcia. 

Cięcie ostatniej deski ma minimalną grubość 25 mm. Długość cięcia zależy od ilości zakupionych segmentów. Stan­dardowo łoże cięcia traka ma długość 6 m, natomiast można je przedłużyć o 1,5,3 lub 6 metrów.

Trak może być wyposażony także w hydrauliczny zestaw manewrowania kłodą zasilany za pomocą pompy hydraulicz­nej. W skład zestawu wchodzą hydrauliczne ramiona załadow­cze. Każde z nich wyposażone jest w wysoko wydajny siłownik hydrauliczny, dzięki czemu za­ładunek kłody może trwać kilku sekund. TP 800 wyposażony jest ponadto w system poziomowa­nia kłody - hydrauliczne rolki poziomujące, które odpowiadają za wypoziomowanie obu końców obrabianego kloca. Hydrauliczny docisk kłody z podwójnym sys­temem zacisku (góra/dół, lewa/ prawa) utrzymuje obrabiany kloc w odpowiedniej, unieruchomio­nej pozycji. Hydrauliczne urzą­dzenie do obracania pozwala na szybkie obrócenie kłody do naj­lepszej pozycji kolejnego cięcia. Taka konfiguracja daje o wiele większe możliwości każdemu z użytkowników, znacznie zwięk­szając walory tej serii. 

Dodatkowo do wyboru jest wersja stacjonarna lub mobilna - przejezdna z regulowanymi podporami nożnymi, które mogą okazać się bardzo przydatne w zależności od ukształtowania terenu.

TP 800 Resbud produkowa­ny jest w różnych wersjach i o różnych parametrach. Maszynę można wyposażyć od razu w za­kładzie produkcyjnym we wszyst­kie urządzenia zapewniające jed­noosobową obsługę, ale można również rozpocząć od skrom­niejszego wyposażenia, pozo­stawiając uzupełnienie kolejnych elementów na późniejsze etapy. 

tp800Klienci mogą liczyć na ela­styczność firmy w kwestii płatno­ści. Oprócz tak popularnych form, jak leasing czy sprzedaż ratalna, możliwa jest również opcja trans­akcji łączonej, tj. częściowa zapła­ta: tarcicą, kantówką, drewnem kominkowym itp. 

Firma produkuje również ostrzarki (do szlifowania zębów) i rozwieraki (potocznie szrankow- niki) do pił taśmowych do dokład­nego ustawienia kąta rozwarcia ostrza brzeszczotu.

Firma Resbud wraz ze swoimi produktami jest obec­na na każdych targach Las-Expo w Kielcach oraz Lubdrew w Lublinie.

 

Jesteś tutaj: Home Prasa Maszyny W Przemyśle Drzewnym 1(29) 2014 r.