Z naszej oferty

 
 

Kurier Drzewny 6/2014 temat wiodący - trak TP800

tp 800

 TP 800TP 800 to urządzenie wyposażone w ruchomy zespół tnący przeznaczony do wzdłużnego przecierania. Przy jego użyciu można ciąć kłody drewniane, listwy krawędziaki, elementy stolarki budowlanej, obicia elewacyjne, gonty pokryciowe, zachowując jednocześnie jakość i wydajność.

Trak produkowany jest w różnych wersjach i o różnych parametrach. Jak wskazują specjaliści z firmy, ma­szynę można wyprodukować od razu w zakładzie jako model wyposażony we wszystkie podzespoły z wyposaże­nia dodatkowego zapewniające jedno­osobową obsługę, ale można również rozpocząć od skromniejszego wyposa­żenia i dochodzić do nowoczesnej i bez- obsługowej maszyny krok po kroku. Wersja podstawowa maszyny jest przeznaczona do stacjonarnego prze­cierania drewna. Wyposażona jest w silnik 7,5 kW i automatyczne sprzę­gło. Dla zainteresowanych osób chcą­cych uzbroić swój park maszynowy w mocniejszą maszynę firma przy­gotowała również wersje 11 kW oraz 15 kW. Podnoszenie głowicy tną­cej góra/dół odbywa się z zastoso­waniem motoreduktora. Ponadto, trak został wyposażony w urządze­nie elektryczne Softstart odpowie­dzialne za łagodny start i hamowa­nie silnika głównego głowicy tnącej. Głowica, w standardowej wersji, jest poruszana manualnie. Jest też możli­wość zainstalowania falownika i do­konywania płynnej regulacji prędko­ści od 0 do 40 m/minutę. 

Standardowa czy na zamówienie?

  • Model standardowy zawiera elek­tryczną listwę przesuwną brzeszczota oraz napinacz hydrauliczny piły tną­cej. Posuw maszyny odbywa się me­chanicznie. Załadunek kłód do cięcia odbywa się ręcznie.

Maksymalny wymiar obrabianego materiału może wynieść do 0,90 m, biorąc pod uwagę średnicę kloca. Opcjonalnie jest możliwa wersja z po­szerzoną głowicą i w tym wypadku średnica kloca może wynieść aż do 1,10 m. Minimalna grubość cięcia ostatniej deski wynosi 25 mm.

W trakcie jednej zmiany maszyna jest w stanie przeciąć średnio 10 metrów sześciennych. 

TP 800Torowisko maszyny wyposażone jest w ręczny regulowany docisk kłody przytrzymujący kloc lub kantówkę podczas cięcia. Łoże traka wyposażone jest standardowo w ręczne opory ką­towe (opory boczne) zabezpieczające kłodę podczas cięcia oraz w trakcie za­ładunku.

Prawidłowe napięcie piły umożli­wia naciąg hydrauliczny. Dodatkowo, w celu zachowania stabilności pod­czas cięcia, istnieje możliwość regulo­wania elektrycznej listwy przesuwnej brzeszczota (prowadnika). Wszystkie elementy sterowania umieszczone są na jednym czytelnym i prostym w ob­słudze pulpicie sterowniczym zamon­towanym w przedniej części traka, co znacznie ułatwia monitorowanie pro­cesu.

Funkcja ustalonej wysokości powrotnej

Dodatkowym wyposażeniem traka jest automatyczny nastawnik grubości cię­cia dzięki modelom ISP 07 NT, ISP 010 NT. Zastosowanie go umożliwia bardzo szyb­kie i wygodne nastawienie wymaganej grubości cięcia materiału czy powtórze­nie cięcia dowolną ilość razy Sterownik posiada specjalną funkcję ustalonej wy­sokości powrotnej, dzięki której możliwe jest cięcie materiału bez zdejmowania poszczególnych desek z toru maszyny. W modelu 010 NT istnieje możliwość wprowadzenia własnego programu przecieranych kłód. Urządzenie wyposa­żone jest w dużą, łatwą w obsłudze klawiaturę i czytelny wyświetlacz.

Tp 800Korowanie przedłuży żywotność

Jako urządzenie dodatkowe może zo­stać zainstalowana korowarka, która zwiększa żywotność brzeszczotu oraz ogranicza potrzebny czas na ręczne usuwanie zanieczyszczeń z kłody.

Dla zainteresowanych klientów jest także możliwość przedłużenia torowiska traka. Dobrać można długości według po­trzeb. Dostępne są między innymi 1,5, 3, 4,5, 6 m, co pozwala na zwiększenie dłu­gości cięcia obrabianej kłody.

Trak może zostać wyposażony również w hydrauliczny zestaw manewrowa­nia kłodą, w którego skład wchodzą:  ramiona załadowcze, obracak kłody, rolka poziomująca. Specjaliści z firmy mogą doposażyć traka o rozbudowaną hydraulikę z dociskiem hydraulicz­nym oraz oporami kątowymi, hydrau­licznymi, oraz dodatkową rolkę po­ziomującą, co ułatwia poziomowanie kłody przy dłuższych torowiskach wy­noszących 12 m.b.

Dla osób zainteresowanych częst­szym przestawianiem lub transporto­waniem traka firma Resbud przygoto­wała również wersję mobilną.

Nie samymi trakami żyje zakład Resbud. Firma w swojej ofercie ma nie tylko maszyny, które mogą się przydać w parku maszynowym, ale także produkty drzewne. Firma prowadzi swoje składy drewna umiejscowione w południowo-zachodniej Polsce. W składach można zaopatrzyć się w m.in. więźby dachowe, płatwie, deski szalunkowe, kantówki, łaty, krokwie, łaty, murłaty, stempel budowlany oraz galanterię wykończeniową. W ciągłej sprzedaży znajdują się takie podstawowe produkty, jak: płyta OSB, deska tarasowa, podbitka, sztachety, palisada.

Jesteś tutaj: Home Prasa Kurier Drzewny 6/2014 temat wiodący - trak TP800